LOGOWANIE

Kwalifikacja MED12 - CZERWIEC 2021

(Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED12 - CZERWIEC 2021':

- Do narzędzi tnących jednoostrzowych należą ........
- Kraniki przy instrumentach laparoskopowych należy do mycia i dezynfekcji ........
- Narzędzie chirurgiczne wielorazowego użycia z korozją naprężeniową należy ........
- Wskaż rodzaj wózka wsadowego oraz parametry procesu dezynfekcji maszynowej silikonowego worka Ambu. ........
- Której zasady należy przestrzegać wykonując dezynfekcję manualną narzędzi? ........
- Do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi należy stosować preparaty o działaniu sporobójczym, zawierające ........
- Po zmieszaniu 75 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego z 4 925 ml wody uzyska się roztwór użytkowy o stężeniu ........
- Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga wyroby wysokiego ryzyka należy poddać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: