LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2022

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2022':

- W celu ochrony gleb przed erozją wskazana jest uprawa mieszanki ........
- Które narzędzie należy zastosować po siewie buraków w celu ułatwienia wschodów roślin? ........
- Plantacja nasienna jęczmienia może być zdyskwalifikowana, jeżeli ocena polowa wykaże, że ........
- Oblicz cenę jednego kilograma azotu w saletrze amonowej (34%), jeżeli cena 100 kg tego nawozu wynosi 85 zł. ........
- Całkowita powierzchnia kojca dla 10 tuczników o masie ciała 58 kg powinna wynosić co najmniej ........
- Zawartość mocznika na poziomie 300 mg w 1 litrze mleka o zawartości 3,7% białka wskazuje, że w dawce pokarmowej tej krowy jest ........
- Pojenie oraz podawanie kozom pasz objętościowych suchych przed wypasem zapobiega ........
- Płytę gnojową należy lokalizować w odległości od studni nie mniejszej niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.16-SG-22.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: