LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2022

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2022':

- Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników ma obowiązek utworzyć ........
- Jeżeli pracodawca wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, to zgodnie z Kodeksem pracy podlega on karze ........
- Aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy udostępnia pracownikom do stałego korzystania ........
- Pracownicy mogą używać w pracy własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego ........
- Podstawowym celem ergonomii koncepcyjnej jest ........
- Antropometrią nazywa się ........
- Podstawowy układ ergonomiczny tworzą ........
- Potencjalne źródło szkody - urazu lub innego pogorszenia stanu zdrowia pracownika, nazywa się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-SG-22.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: