LOGOWANIE

Kwalifikacja Z4 - STYCZEŃ 2022

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z4 - STYCZEŃ 2022':

- Ograniczenie sprawności fizycznej u ludzi starszych wynika ze ........
- U pacjentki, która uskarża się na występowanie zaparć, wzdęć i duszności oraz sygnalizuje lęk o życie, występują deficyty potrzeb: ........
- W celu profilaktyki zapalenia płuc u pacjenta unieruchomionego w łóżku opiekun powinien ........
- Podczas wykonywania toalety całego ciała pacjentce leżącej w łóżku, zgodnie z zasadami opiekun medyczny powinien ........
- W celu ułatwienia rozpoczęcia mikcji pacjentce unieruchomionej w łóżku opiekun powinien ........
- Podczas wykonywania mycia głowy i włosów osobie chorej i niesamodzielnej należy na zmoczone włosy nanieść szampon ........
- Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od ........
- W profilaktyce odleżyn u pacjenta z BMI 16,5 unieruchomionego w łóżku opiekun medyczny powinien kontrolować przyjmowanie produktów z diety ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.4-SG-22.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: