LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2011':

- Miejsce Obsługi Podróżnych jest ........
- Gościem hotelowym w rozumieniu prawa jest osoba, która zawarła umowę ........
- Obiekty noclegowe zlokalizowane przy węzłach komunikacyjnych, charakteryzujące się krótkim pobytem gości, to hotele ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, schroniska to obiekty zlokalizowane ........
- Która międzynarodowa organizacja skupia i integruje narodowe zrzeszenia hotelarskie wszystkich krajów świata? ........
- Zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi w obiektach hotelarskich usługa sprzedaży lub udostępniania prasy codziennej gościom jest obowiązkowa dla ........
- Usługi gastronomiczne wliczone w cenę noclegu oznaczone symbolem HB obejmują ........
- Usługa bagażowa w hotelu 3* jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: