LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2011':

- Na rysunku przedstawiono fragment przekroju stropu ........
- Materiały termoizolacyjne charakteryzują się dużą ........
- Mur pruski, to rodzaj ściany, której szkielet wykonany jest ........
- Organizując teren budowy osiedla domów jednorodzinnych należy przewidzieć usytuowanie ........
- Urządzenia umożliwiające transport materiałów budowlanych wyłącznie w pionie, to ........
- Worki z gipsem na budowie należy przechowywać ........
- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca ........
- Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne kanału spalinowego? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2011