LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2011':

- Wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie "Omega" w roku 2009 wynosiła 140 000 zł, a w roku 2010 wzrosła do 175 000 zł i stanowiła 125% sprzedaży z roku 2009. Wskaźnik 125% stanowi przykład ........
- Dokumenty wykorzystywane do przewozu towarów w transporcie kolejowym, to ........
- Firma transportowa wykonała usługę, za którą wystawiła fakturę na kwotę 18 450 zł brutto. Podatek VAT na usługi transportowe wynosi 23%. Wskaż wartość netto tej usługi ........
- Przedstawiony wykres ilustruje strukturę gałęziową transportu ładunków. Stanowi on przykład analizy wskaźnika ........
- Na podstawie danych z tabeli określ, w którym tygodniu pracownik magazynu miał największą wydajność w stosunku do wydajności planowanej. ........
- Efektywną obsługę klienta oznacza skrót ........
- Firma konfekcyjna przyjęła zamówienie na 1 000 szt. ubranek dziecięcych. Na wykonanie jednego ubranka potrzeba 2,2 mb tkaniny. Zapas w magazynie to 800 mb materiału. Ile metrów tkaniny należy zamówić, aby zrealizować zamówienie? ........
- Pracownik magazynu przyjął w ciągu miesiąca 42 dostawy towaru, w tym 6 dostaw niekompletnych. Wskaźnik niezawodności dostaw wynosi około ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: