LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2023

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2023':

- Pasmo biodrowo-piszczelowe jest strukturą łącznotkankową odchodzącą od między innymi mięśni ........
- W trakcie masażu klasycznego twarz opracowuje się głównie w kierunku węzłów chłonnych ........
- Aby wykonać masaż klasyczny stawów skokowych, masażysta powinien ułożyć pacjenta ........
- Przyczep początkowy głowy przyśrodkowej mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego wyszukuje się palpacyjnie na wysokości ........
- Odstawanie przyśrodkowego brzegu łopatki i jednoczesny brak unoszenia kończyny górnej ponad poziom jest objawem porażenia mięśnia ........
- Wskazaniem do oklepywania klatki piersiowej przede wszystkim jest ........
- Masaż Shantala u dwuletniego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w stopniu umiarkowanym należy zacząć od opracowania ........
- W masażu lipolitycznym, zalecanym do likwidacji cellulitu, wykorzystuje się techniki masażu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.01-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: