LOGOWANIE

Kwalifikacja R16 - STYCZEŃ 2023

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R16 - STYCZEŃ 2023':

- Psychrometr jest przyrządem służącym do pomiaru ........
- Gleby płowe o odczynie kwaśnym nadają się pod uprawę ........
- W uprawie bobiku nawozy azotowe należy stosować ........
- Na plantacji buraków do niszczenia skorupy glebowej powstałej po siewie stosuje się ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaż ostateczny termin składania przez plantatora wniosku owykonanie oceny polowej materiału siewnego lucerny mieszańcowej. ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż uprawę zboża ozimego, która zapewnia najwyższą nadwyżkę bezpośrednią przy produkcji ziarna. ........
- Oksytocyna jest hormonem wydzielanym przez ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż rasę bydła najmniej przydatną dla wielkotowarowych gospodarstw wyspecjalizowanych w intensywnej produkcji mleka. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.16-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: