LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2011

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2011':

- Wypadek przy pracy jest to zdarzenie: ........
- Długotrwały stan występujący przy nakładających się kolejnych zmęczeniach bez należytego odpoczynku to ........
- Stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu ........
- Pracownik, który obsługuje na budowie młot pneumatyczny, jest narażony przede wszystkim na drgania ........
- Pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, podlegają badaniom ........
- Rysunek przedstawia techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim. Jest to ........
- W protokole powypadkowym stwierdzono, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy. W związku z tym pracodawca ........
- Środki techniki korespondencyjnej obejmują urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności korespondencyjnych w biurze. Do tych urządzeń zalicza się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2011