LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2011


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2011':

- Jaki element elektroniczny przedstawiony jest na zdjęciu? ........
- Na rysunku przedstawiona jest charakterystyka ........
- Na zdjęciu przedstawiony jest ........
- Rysunek przedstawia schemat blokowy ........
- Rysunek przedstawia charakterystykę amplitudową filtru ........
- Jaką funkcję w układzie zasilacza pełni blok oznaczony X na schemacie? ........
- Funkcję jakiego regulatora pełni układ, którego charakterystyki przedstawione są na rysunkach? ........
- Rozkaz CLR P1.7 oznacza ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2011