LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2011':

- Jaki element elektroniczny przedstawiony jest na zdjęciu? ........
- Na rysunku przedstawiona jest charakterystyka ........
- Na zdjęciu przedstawiony jest ........
- Rysunek przedstawia schemat blokowy ........
- Rysunek przedstawia charakterystykę amplitudową filtru ........
- Jaką funkcję w układzie zasilacza pełni blok oznaczony X na schemacie? ........
- Funkcję jakiego regulatora pełni układ, którego charakterystyki przedstawione są na rysunkach? ........
- Rozkaz CLR P1.7 oznacza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: