LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2008

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2008':

- Krążenie małe to ........
- Jakie wymagania sanitarno-epidemiologiczne powinno spełniać pomieszczenie do masażu? ........
- Ocenę napięcia tkanki mięśniowej dokonuje się poprzez ........
- Która technika masażu działa najbardziej pobudzająco na receptory czucia głębokiego? ........
- Przyczep początkowy mięśnia dźwigacza łopatki znajduje się na ........
- Drenaż limfatyczny stosuje się w celu ........
- W masażu przedstartowym celem działania masażysty jest ........
- Do chwytów specjalnych masażu segmentarnego zalicza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: