LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2009

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2009':

- Pod więzadłem pachwinowym wspólnie z mięśniem biodrowo-lędźwiowym przebiega ........
- Wskaż objaw, który odpowiada uszkodzeniu dróg piramidowych. ........
- Chwytów w formie odkształcania punktowego nie wykorzystuje się w masażu ........
- Masaż w obrębie powięzi jest korzystny dla jej struktury, gdy stosowana jest technika ........
- U osób w wieku podeszłym i z ograniczoną aktywnością ruchową podczas masażu kończyn dolnych należy skupić swoje działania na następujących zadaniach: ........
- Celem opracowania brzuśca mięśnia czworogłowego uda w formie ugniatania u pacjenta po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jest ........
- Zgodnie z zasadą warstwowości opracowanie powięzi mięśnia powinno być poprzedzone opracowaniem ........
- Chwyty Voddera stosuje się, wykonując masaż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: