LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2009':

- Po zapoznaniu się z fragmentem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskaż rodzaj działalności wymagający uzyskania koncesji. ........
- Papierem wartościowym własnościowym, stwierdzającym uczestnictwo jego właściciela w majątku przedsiębiorstwa jest ........
- Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaż, w jakiej wysokości zasiłek dla bezrobotnych otrzyma pracownik z 6-letnim stażem pracy, który został zwolniony na skutek redukcji etatów. ........
- Na podstawie zamieszczonego wyciągu z ustawy określ, od którego klienta zostanie przyjęte zgłoszenie reklamacji towaru niezgodnego z umową. ........
- Anna Kowalska prowadzi salon kosmetyczny w miejscowości liczącej 55 tyś. mieszkańców. Zatrudnia 4 pracowników. Rozlicza się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej. Korzystając z danych umieszczonych w tabeli ustal wysokość miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. ........
- Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, którego fragment zamieszczono w ramce, spółka partnerska prowadzona przez Jana Kowalskiego i Henryka Nowaka - prawników, powinna mieć nazwę ........
- Przedsiębiorca produkuje cztery rodzaje batonów: W, X, Y, Z. Jaki jest udział sprzedaży batonów Z w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO