LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2012':

- Wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikowi, uzależniony jest ........
- Melania Ziółkowska - księgowa z wieloletnim stażem pracy, jest zatrudniona na umowę o pracę. W grudniu 2011 r. otrzymała wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej, premii, dodatku motywacyjnego oraz nagrody jubileuszowej przyznanej za 30-letni staż pracy. Według zasad obowiązujących u pracodawcy nagrody jubileuszowe przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Wskaż, od którego składnika jej wynagrodzenia pracodawca nie naliczy i nie odprowadzi do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne. ........
- Płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników jest ........
- Zakłady Cukiernicze w Zawadzie Górnej rozwiązały za porozumieniem stron umowę o pracę z Eugenią Pralinkowską. W związku z tym musi ona niezwłocznie otrzymać od pracodawcy ........
- W prasie lokalnej ukazała się oferta pracy producenta mebli biurowych. Firma poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ........
- Bezrobotny Cezary Łatajski, posiadający prawo do zasiłku dla bezrobotnych, podjął zatrudnienie z własnej inicjatywy. Z tego tytułu przysługuje mu ........
- Henryk Zatorski zakupił czajnik elektryczny, w którym po pewnym czasie zepsuł się włącznik. Na czajnik została udzielona gwarancja. Zgodnie z podanymi Warunkami gwarancji klient ma prawo reklamować zakupiony czajnik elektryczny, jeżeli ........
- Zakłady Produkcji Zabawek w Michałowie zatrudniły Joannę Piątkowską. Dokumenty dotyczące zatrudnienia pani Joanna złożyła w zakładzie 15 maja 2011 r. Kierownik produkcji przeprowadził z nią rozmowę kwalifikacyjną 18 maja 2011 r. Pani Joanna rozpoczęła pracę w wydziale produkcyjnym 1 czerwca 2011 r., a 3 czerwca 2011 r. podpisała umowę o pracę. Wskaż, która data powinna być umieszczona w umowie o pracę jako data rozpoczęcia pracy przez panią Joannę. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO