LOGOWANIE

Kwalifikacja BPO3 - TEST WIEDZY NR 4

(Wykonywanie działań ratowniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BPO3 - TEST WIEDZY NR 4':

- Zidentyfikuj rodzaj spalania na podstawie poniższej tabeli:
........
- Jakie są główne czynniki warunkujące proces spalania? ........
- Podczas działań ratowniczych na drodze, musisz zorganizować ruch drogowy. Które z poniższych działań jest najważniejsze? ........
- Podczas działań ratowniczych na miejscu pożaru, napotkałeś na osobę poszkodowaną z poważnymi obrażeniami. Wybierz odpowiednie działanie: ........
- Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące sorbentów. ........
- Jaki symbol odpowiada stopniowi służbowemu "Starszy aspirant" według powyższej tabeli? ........
- Znajdujesz się na basenie podczas treningu pływackiego. Nagle jeden z uczestników zaczyna tonąć. Jakie działania powinieneś podjąć jako technik pożarnictwa? ........
- Podczas wykonywania biegu na długim dystansie, zauważasz, że twój kolega z zespołu zaczyna tracić siły i zwalnia tempo. Jakie działanie będzie najbardziej odpowiednie w tej sytuacji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: