LOGOWANIE

Kwalifikacja BPO4 - TEST WIEDZY NR 1

(Zarządzanie działaniami ratowniczymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BPO4 - TEST WIEDZY NR 1':

- Oceń zgodność przyjętych klas odporności ogniowej elementów budowlanych obiektu budowlanego z wymaganiami w tym zakresie na podstawie poniższej tabeli: ........
- Poniżej przedstawiono tabelę z informacjami o różnych substancjach znajdujących się na stacji paliw. Wybierz substancję, która ma najniższą temperaturę zapłonu i dlatego stanowi największe zagrożenie pożarowe. ........
- Określ, która z poniższych działań jest najważniejsza podczas realizacji planu zarządzania działaniami ratowniczymi na obszarach leśnych zagrożonych pożarem. ........
- Podczas działań ratowniczych otrzymujesz następujące informacje:

Które z tych sytuacji wymaga najszybszej interwencji? ........
- Załóż, że jesteś dowódcą jednostki ratowniczej i musisz podjąć decyzję o taktyce działania podczas pożaru w budynku wielopiętrowym. Który z poniższych programów najbardziej Ci w tym pomoże? ........
- Jaki program jest najbardziej przydatny do generowania raportów z działań ratowniczych? ........
- Podczas działań ratowniczych na miejscu pożaru, kierujący działaniem ratowniczym zauważa, że pożar zaczął się rozprzestrzeniać na okoliczne budynki. Jakie działanie powinien podjąć? ........
- Podczas akcji ratowniczej na miejscu pożaru zauważasz, że wąż pożarniczy jest uszkodzony i przecieka wodę. Co zrobisz? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: