LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 - TEST WIEDZY NR 5

(艢wiadczenie us艂ug piel臋gnacyjno-opieku艅czych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:UWAGA: Testy wiedzy pozwalaj膮 sprawdzi膰 wiadomo艣ci zwi膮zane z dan膮 kwalifikacj膮. Mog膮 by膰 traktowane jako pr贸bne egzaminy zawodowe, ale zawieraj膮 mniej ilustracji, opis贸w, tabel itp.

Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 - TEST WIEDZY NR 5':

- Podczas wykonywania zawodu opiekuna medycznego, kt贸ry z poni偶szych przepis贸w prawnych ma bezpo艣redni wp艂yw na twoje obowi膮zki i kompetencje? ........
- Rozwa偶 poni偶sz膮 sytuacj臋: Jeste艣 opiekunem medycznym osoby starszej, kt贸ra jest niepe艂nosprawna i niesamodzielna. Czy mo偶esz podejmowa膰 decyzje dotycz膮ce jej leczenia? ........
- Jako opiekun medyczny, jak powiniene艣 post膮pi膰, je艣li pacjent odm贸wi przyj臋cia leku przepisanego przez lekarza? ........
- Uzupe艂nij tabel臋, wskazuj膮c, kt贸re z poni偶szych czynnik贸w s膮 czynnikami osobistymi, a kt贸re 艣rodowiskowymi wp艂ywaj膮cymi na funkcjonowanie osoby chorej i niepe艂nosprawnej. ........
- Czy poni偶sze stwierdzenie jest prawdziwe? "Przemoc w miejscu pracy mo偶e obejmowa膰 tylko przemoc fizyczn膮." ........
- Jakie przyk艂ady mog膮 pasowa膰 do kategorii "Przemoc ekonomiczna"? ........
- Jaki wp艂yw na relacje mi臋dzyludzkie maj膮 bariery komunikacyjne w kontek艣cie opieki nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮? ........
- Jakie s膮 potencjalne skutki dla rodziny osoby chorej na przewlek艂膮 chorob臋 i b臋d膮cej niesamodzielnej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: