LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL10 - TEST WIEDZY NR 3

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL10 - TEST WIEDZY NR 3':

- Zastanawiasz się nad uprawą kukurydzy na swoim polu. Która z poniższych cech gleby będzie najważniejsza dla tej uprawy? ........
- Zidentyfikuj oznaczenie normy na podstawie poniższego kodu:
........
- Jako technik rolnik, musisz znać różne standardy i procedury oceny zgodności. Jaki typ normy reprezentuje oznaczenie EN 17025? ........
- Zidentyfikuj najważniejsze czynniki wpływające na jakość przechowywanych produktów roślinnych. ........
- Jako technik rolnik, musisz stosować się do przepisów prawa dotyczących ochrony roślin. Jakie działanie jest niezgodne z tymi przepisami? ........
- Rozważ następującą sytuację: Jesteś odpowiedzialny za hodowlę kur niosek na farmie. Wszystkie kury są zdrowe, ale zauważasz, że produkcja jaj spada. Które z poniższych działań najprawdopodobniej pomoże poprawić sytuację? ........
- Podczas organizacji prac związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, które z poniższych działań jest najważniejsze w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju zarodka? ........
- Załóżmy, że jesteś odpowiedzialny za sprzedaż mleka z Twojej farmy. Które z poniższych działań jest najważniejsze dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności podczas sprzedaży mleka? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: