LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2009


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2009':

- Do zakładów gastronomicznych sieci otwartej typu uzupełniającego zalicza się: ........
- Funkcję edukacyjną i wychowawczą przede wszystkim pełni turystyka ........
- Według ustawy o usługach turystycznych, obiektami niestrzeżonymi umożliwiającymi nocleg w namiotach są ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, do obiektów hotelarskich zalicza się ........
- Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli? ........
- Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do jednej z kategorii właściciel składa do ........
- Dźwigi osobowe powinny być instalowane w hotelach 4* posiadających więcej kondygnacji niż ........
- Skrót CB oznacza taryfę hotelową obejmującą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2009