LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2009':

- Do zakładów gastronomicznych sieci otwartej typu uzupełniającego zalicza się: ........
- Funkcję edukacyjną i wychowawczą przede wszystkim pełni turystyka ........
- Według ustawy o usługach turystycznych, obiektami niestrzeżonymi umożliwiającymi nocleg w namiotach są ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, do obiektów hotelarskich zalicza się ........
- Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli? ........
- Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do jednej z kategorii właściciel składa do ........
- Dźwigi osobowe powinny być instalowane w hotelach 4* posiadających więcej kondygnacji niż ........
- Skrót CB oznacza taryfę hotelową obejmującą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: