LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE1 - TEST WIEDZY NR 7

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE1 - TEST WIEDZY NR 7':

- Rozważ następujący układ elektroniki analogowej: tranzystor NPN. Przy założeniu, że baza jest dołączona do napięcia dodatniego, wskaż, co stanie się z prądem w obwodzie, gdy emiter będzie podłączony do ujemnego napięcia. ........
- Rozważ układ z kondensatorem o pojemności 10μF i rezystorem o rezystancji 1kΩ. Jaki jest czas ładowania kondensatora do 63% jego napięcia końcowego? ........
- Zidentyfikuj symbol "( M1 )", który pojawia się w schematach elektrycznych. ........
- Rozważ poniższy fragment schematu elektrycznego: Gdzie: - L1 to linia zasilająca, - || to kondensator, - M1 to silnik. Jakie jest zadanie kondensatora w tym układzie? ........
- Jakie jest główne zadanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w kontekście normalizacji krajowej? ........
- Podaj, która z poniższych cech jest typowa dla normy technicznej. ........
- Podczas realizacji zadań zawodowych, spotykasz się z różnymi oznaczeniami norm. Wskaż, które z poniższych oznaczeń jest poprawnym oznaczeniem normy europejskiej. ........
- Zidentyfikuj, które z poniższych oznaczeń jest poprawnym oznaczeniem normy międzynarodowej. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: