LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2012':

- Aguatele to ........
- Podstawową komórką strukturalną w hotelu jest ........
- Grupa studentów spędziła weekend w obiekcie hotelarskim, zajmując piętnaście z trzydziestu miejsc noclegowych, oraz skorzystała z kuchni przystosowanej do samoobsługi gości. W jakim obiekcie mieszkali studenci? ........
- Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych ma logo ........
- Który z wymienionych instrumentów marketingu nie generuje kosztów? ........
- Ogrodzenie campingu jest ........
- Do podstawowych usług świadczonych w obiekcie hotelarskim należy nocleg oraz ........
- W hotelu do usług towarzyszących o charakterze osobistym należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: