LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2012

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2012':

- Jaką funkcję pełni mięsień podłopatkowy? ........
- Który z typów porażeń wystąpi przy przerwaniu rdzenia kręgowego? ........
- W jakim momencie należy zakończyć zabiegi masażu segmentarnego? ........
- Jakie środki ochrony indywidualnej rąk powinien stosować masażysta zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy? ........
- W celu poprawy kondycji kolarza torowego i przygotowania go do obciążenia wysiłkiem, należy wykonać masaż ........
- W jaki sposób ugniatanie podłużne wpływa na mięśnie uda? ........
- Jaka jest prawidłowa kolejność czynności dla drenażu limfatycznego? ........
- Delikatne uderzanie powierzchnią dłoniową trzeciego palca w skórę charakteryzuje chwyt ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: