LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2012

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2012':

- Co to są przesunięcia odruchowe? ........
- Na której kości jest osadzona panewka stawu biodrowego? ........
- Zmiany w jakiej tkance występują w reumatoidalnym zapaleniu stawów? ........
- Które z technik są stosowane w masażu limfatycznym? ........
- W jakim momencie należy zakończyć zabiegi masażu segmentarnego? ........
- Jaki jest cel drenażu limfatycznego? ........
- Jak należy postąpić w przypadku omdlenia pacjenta schodzącego ze stołu do masażu? ........
- Które schorzenie stanowi przeciwwskazanie do wykonania drenażu limfatycznego kończyny dolnej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: