LOGOWANIE

Kwalifikacja HAN2 - TEST WIEDZY NR 9

(Prowadzenie działań handlowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HAN2 - TEST WIEDZY NR 9':

- Jesteś technikiem handlowcem w firmie IT. Firma planuje wprowadzić na rynek nowy program antywirusowy. Które z poniższych narzędzi promocji będzie najbardziej odpowiednie do oferty handlowej przedsiębiorstwa? ........
- Rozważ sytuację, w której cena pewnego produktu na rynku spada. Jakie konsekwencje dla popytu i podaży tego produktu można przewidzieć? ........
- Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą dane dotyczące sprzedaży produktu X w sklepie Y.

Na podstawie powyższych danych, jaka jest prawidłowa interpretacja? ........
- Zidentyfikuj, która z poniższych opcji nie jest cechą normy. ........
- Załóżmy, że jesteś technikiem handlowcem w firmie produkującej oprogramowanie. Które z poniższych źródeł informacji o rynku mogą pomóc Ci w monitorowaniu realizacji budżetu? ........
- Jesteś odpowiedzialny za planowanie działań sprzedażowych w swojej firmie. Które z poniższych źródeł informacji o rynku mogą pomóc Ci w ustalaniu strategii cenowej? ........
- Analizujesz dane sprzedażowe dla swojego sklepu z elektroniką. Zauważyłeś, że sprzedaż telewizorów jest najwyższa w dużych miastach. Jakie jest to podejście do segmentacji rynku? ........
- Podczas analizy rynku zauważasz, że popyt na twój produkt jest niski, pomimo że jest on wysokiej jakości i ma konkurencyjną cenę. Co powinieneś zrobić w tej sytuacji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: