LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2012

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2012':

- Rysunek przedstawia ........
- Zakładowych społecznych inspektorów pracy, w zakładach pracy liczących do 300 pracowników, wybiera ........
- Z rysunku wynika, że najczęstsze umiejscowienie urazów doznanych podczas użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, to ........
- Normy dźwigania i przenoszenia ładunków przy ręcznych pracach transportowych są określone z uwzględnieniem ........
- Podczas spawania elektrycznego występuje szkodliwe promieniowanie ........
- W wyniku awarii powstała w pomieszczeniu nieszczelność instalacji i znaczny wyciek chloru. Prawidłowym postępowaniem w takiej sytuacji jest ........
- Fragment instrukcji bhp w laboratorium chemicznym. W laboratorium chemicznym pod wyciągiem należy wykonywać ........
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2012