LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2012

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2012':

- "Zakazujące" znaki bezpieczeństwa mają kształt ........
- Rysunek, który obrazuje część operacji technologicznej wykonywanej bez zmiany warunków obróbki i powierzchni obrabianej nazywa się ........
- Jest to rysunek techniczny ........
- Wspornik przedstawiony na rysunku składa się z podstawy o zarysie prostokątnym 136 x 65 mm i grubości 16 mm oraz tulei o średnicy zewnętrznej ........
- Zakładowych społecznych inspektorów pracy, w zakładach pracy liczących do 300 pracowników, wybiera ........
- Ile dni roboczych wynosi wymiar urlopu młodocianego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy? ........
- Ile procent wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy? ........
- W zakładzie zatrudniającym 100 osób zarejestrowano 5 wypadków w okresie roku, tj. od 1 stycznia do 30 grudnia. Jaka jest wartość wskaźnika częstotliwości wypadków w okresie sprawozdawczym jednego roku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2012