LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2023

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2023':

- Ile kg nie może przekroczyć masa przedmiotów przenoszonych ręcznie przez mężczyzn, podczas wykonywania pracy stałej, na wysokość do 4 metrów i odległość do 25 metrów? ........
- W ergonomii dominującym podmiotem jest ........
- Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien być ........
- W pomieszczeniu biurowym pracują dwie osoby. Na każdą z nich przypada 17 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Wysokość tego pomieszczenia w świetle musi wynosić nie mniej niż ........
- Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż ........
- Przy projektowaniu stanowisk pracy należy stworzyć takie warunki pracy, które nie będą powodowały nadmiernego obciążenia i zmęczenia pracownika. Jest to zadanie ........
- Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące pracę na stanowisku ........
- Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-SG-23.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: