LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2013

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2013':

- W sytuacji zaistnienia wypadku podczas przerwy wynikającej ze względów fizjologicznych stwierdza się, że pracownik uległ wypadkowi ........
- Wynik pomiaru wskazywany na mikrometrze wynosi ........
- Sygnał dźwiękowy powinien być łatwo rozróżnialny na tle hałasu otoczenia. Zaleca się, aby ........
- Natężenie oświetlenia w polu zadania wynosi 150 lx. Natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia powinno wynosić ........
- Okna, których skrzydła otwierają się na zewnątrz, można stosować ........
- W pomieszczeniu produkcyjnym dokonano pomiaru natężenia hałasu w odniesieniu do ośmiogodzinnego dnia pracy i wyniósł on 82 dB Po przeprowadzeniu oceny ryzyka w skali trójstopniowej okazuje się, że jest to ryzyko ........
- Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków gaśniczych. Jako podstawowy środek gaśniczy używa się jej przy gaszeniu ........
- Sprzątaczka podczas mycia okna stosowała drabinę, w której górny szczebel był uszkodzony. Podczas wchodzenia spadła i doznała złamania kręgosłupa. Bezpośrednią przyczyną doznanego urazu jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2013