LOGOWANIE

Kwalifikacja T8 - STYCZEŃ 2023

(Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T8 - STYCZEŃ 2023':

- W celu prawidłowego przechowywania i transportu siana zwija się je w bele o nazwie ........
- Elementami składowymi obornika są przede wszystkim ........
- Cielną krowę gospodarz powinien zasuszyć, czyli ........
- Właściciel zgłasza gospodarstwo agroturystyczne do ewidencji innych obiektów ........
- Słomiana ochrona zakładana na krzewy ozdobne to ........
- Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej nie można stosować nawożenia gleb ........
- Opas intensywny młodego bydła rzeźnego do 600 kg trwa około ........
- Gospodarz kwatery wiejskiej, prowadząc warsztaty rymarskie, powinien posiadać sprzęt do wyrobu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: T.08-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: