LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 + E20 - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 + E20 - STYCZEŃ 2013':

- Na rysunku przedstawiono uproszczony schemat układu elektronicznego do regulacji wartości średniej napięcia. Jaki sygnał wyjściowy wysyła w tym układzie generator PWM? ........
- Na rysunku pokazano schemat blokowy bezprzewodowego sterowania odbiornika za pomocą ........
- Układy PLD są cyfrowymi układami logicznymi i stanowią grupę układów ........
- Jakie urządzenie elektroniczne przedstawiono na rysunku? ........
- Na rysunkach przedstawiono schemat układu badanego i uzyskany na ekranie oscyloskopu zapis sygnału wyjściowego. Określ rodzaj badanego układu elektronicznego. ........
- Układ elektroniczny, którego schemat przedstawiono na rysunku, pełni funkcję ........
- Nieopisane elementy pętli PLL, przedstawionej na schemacie, pełnią funkcję ........
- Na rysunku przedstawiono schemat układu przerzutnika Schmitta. Rezystancja RE w tym układzie zapewnia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: