LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2013


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2013':

- Cechą ujemną transportu lotniczego jest ........
- Rysunek przedstawia wózek ........
- Strategia "Pull" to ........
- Przedstawiony układ technologiczny magazynu to układ ........
- Część rachunkowości, której zadaniem jest interpretowanie i przekazywanie informacji kierownictwu przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy i realizacji zadań gospodarczych nazywamy rachunkowością ........
- W analizie XYZ grupa X oznacza towary wydawane ........
- Dokumentacja występująca w magazynie, to ........
- Składowanie pozwalające na bezpośredni dostęp do każdej jednostki ładunkowej w magazynie nazywa się składowaniem ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2013