LOGOWANIE

Kwalifikacja EE15 - CZERWIEC 2019

(Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE15 - CZERWIEC 2019':

- Który zbiór jednostek miar zawiera jednostki ciśnienia? ........
- Czynnik chłodniczy w sprężarkowym układzie chłodniczym pobiera ciepło podczas ........
- Który czynnik jest stosowany w absorpcyjnym urządzeniu chłodniczym? ........
- Ile ciepła należy odprowadzić z 1 tony wody w celu obniżenia jej temperatury z 25°C do 5°C, jeżeli ciepło właściwe wynosi c = 4,2 kJ/kgK? ........
- Którą z podanych nieprawidłowości eksploatacyjnych należy wykluczyć jako przyczynę występowania zbyt wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego w skraplaczu chłodzonym wodą? ........
- Wskaż prawidłową kolejność czynności wykonywanych po wystąpieniu awarii agregatu chłodniczego, jeżeli na skutek awarii nastąpiło zadziałanie presostatu wysokiego ciśnienia i jego zablokowanie. ........
- Podczas przeglądu dochładzacza cieczy czynnika chłodniczego zawsze należy sprawdzić ........
- Wszystkie zespoły i części niezbędne do montażu agregatu powinny być dostarczone czyste, zaślepione oraz ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.15-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: