LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2013

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2013':

- Staw jednoosiowy złożony, który jest utworzony z wklęsłej powierzchni kości skokowej i wypukłej powierzchni kości piętowej, to staw skokowy ........
- Chwyt przyśrubowania jest techniką stosowaną w masażu ........
- Mięsień gruszkowaty u człowieka umożliwia rotację stawu ........
- Podczas wykonywania u pacjenta masażu klasycznego, należy zachować następującą kolejność stosowania poszczególnych jego elementów: ........
- W amputacji urazowej przeciwwskazaniem do wykonania u pacjenta zabiegu masażu jest ........
- Stopniowe niszczenie chrząstki stawu kolanowego i powstawanie w tym miejscu włóknistej blizny jest charakterystyczne dla ........
- Spadek masy kończyny masowanej po zastosowaniu masażu limfatycznego jest spowodowany ........
- Umiejscowienie zmian odruchowych w ciele pacjenta sprawdzamy za pomocą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: