LOGOWANIE

Kwalifikacja MG22 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG22 - WRZESIEŃ 2014':

- Z załączonego fragmentu katalogu unifikacyjnego węzłów wynika, że dla kątownika usztywniającego o wysokości 180 mm, promień wycięcia r powinien przy trasowaniu wynosić ........
- Montując element jak na rysunku w sekcji kadłuba, należy zamontować go ........
- Rodzaj i średnicę elektrody oraz natężenie prądu do spawania usztywnienia poz. 509 określa się na podstawie ........
- Płyta dennika sekcji dennej poz. 136 powinna być skompletowana z innymi elementami kadłubowymi oznaczonymi stopniem prefabrykacji ........
- Symbolem N1DP na planie podziału sekcyjnego statku oznacza się sekcję ........
- Aby podczas prefabrykacji sekcji dennej prowadzić spawanie w dogodnych pozycjach podolnych i nabocznych, stosuje się ........
- Do kontroli elementów grodzi falistej po gięciu należy przygotować ........
- Zgodnie z procedurą montażu usztywnień dennika zamieszczonego na rysunku kolejność ich spawania powinna być następująca: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO