LOGOWANIE

Kwalifikacja MG6 - STYCZEŃ 2021

(Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG6 - STYCZEŃ 2021':

- Materiał na wsad metaliczny przy wytapianiu stali wysokostopowych o bardzo małej zawartości węgla do 0,02% to ........
- Temperatura topnienia żelazokrzemu o zawartości Si od 76% do 80% wynosi ........
- Na rysunku przedstawiono kruszarkę ........
- Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, o zawartości węgla do 2,11% nie poddany przeróbce plastycznej, to ........
- Na rysunku przedstawiono piec ........
- Całościowy proces wytopu stali obejmuje operacje: ........
- Określ cechę charakterystyczną żeliwiaka. ........
- Na podstawie rysunku określ średnią temperaturę płaszcza kadzi podczas transportu ciekłego metalu. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.06-SG-21.01