LOGOWANIE

Kwalifikacja GIW12 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie prac wiertniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja GIW12 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Sita wibracyjne na urządzeniu wiertniczym montuje się za ........
- Co należy zrobić z zawiesiem linowym lub łańcuchowym przed jego przeglądem? ........
- Zawór bezpieczeństwa pompy płuczkowej powinien być ustawiony na ciśnienie równe ciśnieniu ........
- Który symbol w Projekcie Geologiczno-Technicznym Otworu oznacza ślady gazu? ........
- Zawór kulowy podgraniatkowy służy do ........
- Do wiercenia pod kolumnę rur okładzinowych 95/8 należy użyć świdra o średnicy ........
- Połączenia gwintowe REG (ang. regular) są również oznaczane symbolem ........
- Odczytaj z testu zwiercania, przy jakim nacisku na świder, można uzyskać największą chwilową mechaniczną prędkość wiercenia, przy stałej prędkości obrotowej stołu wiertniczego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: