LOGOWANIE

Kwalifikacja M8 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie prac wiertniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M8 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Sita wibracyjne na urządzeniu wiertniczym montuje się za ........
- Wyrobisko górnicze o przekroju kołowym i niewielkiej średnicy w stosunku do długości, w którym ukończono prace wiertnicze, to ........
- Który symbol w Projekcie Geologiczno-Technicznym Otworu oznacza ślady gazu? ........
- Nożyce wiertnicze służą do ........
- Połączenia gwintowe REG (ang. regular) są również oznaczane symbolem ........
- Jaki parametr wiercenia wskazuje urządzenie kontrolno-pomiarowe przedstawione na zdjęciu? ........
- Jaką wielkość ustawia się pokrętłami w inklinometrze wrzutowym mechanicznym? ........
- Której z wymienionych płuczek należy użyć do przewiercania pokładów soli kamiennej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.08-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: