LOGOWANIE

Kwalifikacja MG8 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie prac wiertniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG8 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Sita wibracyjne na urządzeniu wiertniczym montuje się za ........
- Na podstawie instrukcji technicznej pompy płuczkowej, określ przy ilu skokach pompy wydatek tłoczenia osiągnie 667 [l/min], przy założonym "obłożeniu" pompy tulejami 6". ........
- Do wiercenia pod kolumnę rur okładzinowych 95/8 należy użyć świdra o średnicy ........
- Jaki parametr wiercenia wskazuje urządzenie kontrolno-pomiarowe przedstawione na zdjęciu? ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie, stosowane w procesie wiercenia pozwala na ........
- Przyrząd przedstawiony na zdjęciu służy do pomiaru ........
- Która z wymienionych czynności jest elementem przygotowania otworu do zabiegu rurowania? ........
- Jaki typ perforatora przedstawiony jest na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: