LOGOWANIE

Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2016

(Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2016':

- Dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi wywiesza się budki lęgowe ........
- Rysunek przedstawia imago oraz obraz żerowania ........
- Defoliacja koron w 2 stopniu (żer średni) oznacza ubytek ulistnienia na poziomie ........
- Liczba wyróżnianych stopni zagrożenia pożarowego lasu to ........
- Najbliższe stanowisko czerpania wody w lasach I kategorii zagrożenia pożarowego powinno znajdować się w obszarze o promieniu do ........
- Nasiona świerka pospolitego zbiera się w ........
- Symbol produkcyjny sadzonki 3/1 oznacza ........
- Faza rozwojowa drzewostanu, obejmująca okres od momentu nastąpienia zwarcia do rozpoczęcia okresu wydzielania się drzew, to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.13-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: