LOGOWANIE

Kwalifikacja MS3 - STYCZEŃ 2019

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS3 - STYCZEŃ 2019':

- Która z grup sekcji ochrony odpowiada za przygotowanie wizyty osoby ochranianej? ........
- Wobec kobiety w widocznej ciąży usiłującej zadać cios pracownikowi ochrony osobistej w sytuacji, gdy niewystarczające było użycie siły fizycznej w postaci techniki obezwładniania, pracownik ochrony może użyć ........
- W którym przypadku członek służby porządkowej ma prawo do przeglądania zawartości bagażu i odzieży osoby wchodzącej na teren przeprowadzania imprezy masowej? ........
- Strefa ochrony peryferyjnej obejmuje teren położony ........
- Obowiązkowej ochronie fizycznej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną nie podlegają ........
- Wobec osoby, której wygląd wskazuje na wiek poniżej 13 lat, pracownik ochrony może użyć siły fizycznej w postaci technik ........
- Użyto środka przymusu bezpośredniego wobec osoby, która dokonała zniszczenia mienia. Które dane powinna zawierać notatka dotycząca tej osoby? ........
- Konwojenci ochraniający transport 24 jednostek obliczeniowych wartości pieniężnych nie mogą być uzbrojeni ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: