LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA5 - STYCZEŃ 2024

(Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA5 - STYCZEŃ 2024':

- Urlop okolicznościowy to przysługujące pracownikowi zwolnienie od pracy między innymi w związku ........
- Pracownik zatrudniony w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 800,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży.
W bieżącym miesiącu hurtownia osiągnęła obrót ze sprzedaży w wysokości 26 000,00 zł. Ile wynosi kwota wynagrodzenia brutto pracownika, jeżeli przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej? ........
- ........
- Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za listopad, jeżeli stawka godzinowa wynosi 25,00 zł? ........
- Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy o dzieło jeżeli zleceniobiorca nie złożył oświadczenia PIT-2, wynosi ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac, oblicz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. ........
- Pracownik jest zatrudniony w systemie czasowo-premiowym ze stawką godzinową 40,00 zł i premią regulaminową 10% od płacy zasadniczej. Obowiązuje go 8 godzinny dzień pracy, a normatywny czas pracy w listopadzie wynosi 20 dni. Kwota wynagrodzenia brutto za listopad wyniesie ........
- Na podstawie rachunku do umowy zlecenia nr 10/2023, ustal kwotę, którą należy wypłacić zleceniobiorcy zatrudnionemu na pełen etat w innym przedsiębiorstwie. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: