LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2024

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2024':

- Do połączenia paneli fotowoltaicznych o mocy 135 W z regulatorem ładowania należy użyć przewodu elektrycznego ........
- Na podstawie mapy stref przemarzania gruntu określ, na jakiej głębokości należy umieścić kolektor gruntowy zlokalizowany w Katowicach wiedząc, że należy go umieścić co najmniej 30 cm poniżej głębokości przemarzania. ........
- Do montażu instalacji w systemie skręcanym PEX należy dysponować ........
- Wskaż kolejność czynności po wykonaniu montażu instalacji solarnej. ........
- Przegląd techniczny kotła na biomasę powinien być dokonywany ........
- W celu oceny kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej na etapie planowania, właściciel domu otrzyma kosztorys ........
- Woda w zasobniku ciepła o pojemności 200 dm3 wychładza się przez noc o 10o C. Ciepło właściwe wody 4190 (J/kg*K). Straty energii z tym związane wynoszą ........
- W słonecznej instalacji grzewczej przedstawionej na schemacie nominalną temperaturę ciepłej wody ustawiono na 55o C, a temperaturę maksymalną w zbiorniku na 85o C. Jeśli histereza zbiornika jest ustawiona na sterowniku solarnym na 15o C to pompa solarna ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.21-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: