LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2024

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2024':

- Klientowi, który chciałby pozyskiwać jednocześnie energię elektryczną i ciepło ze źródeł odnawialnych należy zaproponować zastosowanie ........
- Do podłączenia wylotu zimnego powietrza z parownika monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda o współczynniku COP = 3,5 podgrzewającej wodę z mocą 7 kW należy użyć ........
- Na podstawie mapy stref przemarzania gruntu określ, na jakiej głębokości należy umieścić kolektor gruntowy zlokalizowany w Katowicach wiedząc, że należy go umieścić co najmniej 30 cm poniżej głębokości przemarzania. ........
- Pokazany na zdjęciu przyrząd służy do ........
- Na zapotrzebowaniu materiałowym do wykonania instalacji widnieje symbol Cu-DHP 22x1 R220. Oznacza to, że jest to rura miedziana ........
- Wskaż kolejność czynności po wykonaniu montażu instalacji solarnej. ........
- Podczas przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej zmierzono multimetrem wartość napięcia, które wynosi ........
- W trakcie wymiany rotametru w słonecznej instalacji grzewczej należy go zamontować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: