LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2024

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2024':

- Kodowanie polskich znaków można zdefiniować w języku HTML za pomocą ........
- W przedstawionym fragmencie formularza HTML zdefiniowano pole input, o którym można powiedzieć, że ........
- Jak zdefiniować w języku CSS takie formatowanie tabeli, żeby wiersz, na którym aktualnie znajduje się kursor myszy, zmieniał kolor tła na szary? ........
- Przedstawione formatowanie CSS, przy założeniu, że żadne inne formatowanie nie jest zdefiniowane, sprawi, że ........
- Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć ........
- Dana jest tabela pracownicy, do której wpisano rekordy przedstawione obok. Po uruchomieniu podanej w ramce kwerendy SQL zostanie wyświetlona wartość ........
- Baza danych zawiera tabelę ksiazki o polach: tytul, id_autora, data_wypoz, id_czytelnika. Każdego dnia generowany jest raport książek wypożyczonych danego dnia. Wyświetlane są jedynie tytuły książek. Która z kwerend SQL posłuży do stworzenia tego raportu? ........
- W języku SQL, po wykonaniu przedstawionych poleceń GRANT, prawo do zmiany struktury tabeli oraz jej usuwania zostanie przypisane ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: