LOGOWANIE

Kwalifikacja E18 + E19 - STYCZEŃ 2024


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E18 + E19 - STYCZEŃ 2024':

- Zakres prac eksploatacyjnych urządzenia mechatronicznego należy ustalić zgodnie z ........
- Która z podanych zasad musi być przestrzegana przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenia mechatronicznego posiadającego oznaczenie przedstawione na rysunku? ........
- Na podstawie fragmentu katalogu regulatora określ, który typ czujnika temperatury należy zastosować, jeżeli maksymalna wartość temperatury regulowanej przez system mechatroniczny może osiągnąć wartość
220℃ do 240℃, a dokładność pomiaru czujnika powinna mieścić się w granicach ±1,5℃. ........
- Za pomocą których elementów układu elektropneumatycznego, przedstawionego na schemacie, należy regulować prędkość wysuwania tłoczyska siłowników 1A1 i prędkość wsuwania tłoczyska siłownika 2A1? ........
- Na podstawie fragmentu instrukcji serwisowej wskaż prawdopodobną przyczynę nieprawidłowej pracy urządzenia, jeżeli na jego wyświetlaczu wyświetla się kod błędu F1. ........
- Symbol graficzny przekładni z pasem okrągłym, który należy umieścić na schemacie mechanicznym, przedstawiono na ........
- Symbol graficzny podpory samonastawnej stosowany na schematach mechanicznych przedstawiono na ........
- Aby przedstawić na schemacie rezonator kwarcowy należy użyć symbolu graficznego o numerze ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: