LOGOWANIE

Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2024 (test 2)

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2024 (test 2)':

- Algorytm wyszukiwania elementu w nieposortowanej tablicy jednowymiarowej ma złożoność obliczeniową ........
- ........
- Wskaż cechy wymagane dla klucza głównego. ........
- Z przedstawionych tabel Klienci i Uslugi należy wybrać jedynie imiona klientów oraz odpowiadające im nazwy usług, które są droższe niż 10 zł. Kwerenda wybierająca te dane ma postać ........
- Polecenie mysqldump służy do ........
- Na podstawie fragmentu dokumentu HTML, określ co należy wpisać w miejsce kropek w odnośniku w menu, aby przenosił on do rozdziału 2. ........
- Wskaż blok sformatowany przedstawionym stylem CSS. ........
- Aby w skrypcie JavaScript pobrać od użytkownika dane można posłużyć się oknem generowanym za pomocą funkcji ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: