LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2013':

- Pan Kowalski przechowuje zaoszczędzone pieniądze w sejfie. W opisanej sytuacji pieniądz pełni funkcję ........
- Forma opodatkowania, w której obowiązują stawki podatku dochodowego 18% lub 32%, to ........
- Podatkiem pośrednim jest ........
- Przepisy dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi są zawarte ........
- Pan Tomasz Twardowski, który kupił odkurzacz w czasie pokazu zorganizowanego w mieszkaniu sąsiadów przez przedstawiciela sprzedawcy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny ........
- Pani Joanna Kowalczyk prowadzi zakład usług krawieckich w mieście liczącym 37 tysięcy mieszkańców, zatrudnia 3 pracowników i rozlicza się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej. Na podstawie danych w tabeli określ, jaką kwotę podatku właścicielka zakładu odprowadza do urzędu skarbowego. ........
- Przedsiębiorca wystawił fakturę VAT, za świadczone usługi finansowe, które są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, na kwotę netto 100,00 zł. Jaką kwotę wpisano na fakturze w rubryce wartość brutto? ........
- Elektryk Michał Zawada osiągnął w roku podatkowym dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. W celu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego z tytułu tych dochodów powinien wypełnić formularz ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO